The Gross National Debt:

Student Loan Debt

Saturday, January 12, 2013

Rezo Palmantè Ayisyen pou popilasyon ak devlopman (REPAHPDE) ak platfòm ''Je nan Je '' anonse yon jounen refleksyon pou 17 janvye 2013 la, nan lide pou poze pwoblèm lojman an Ayiti.

No comments :

Post a Comment

Infolinks In Text Ads