The Gross National Debt:

Student Loan Debt

Monday, December 31, 2012

Depite Vale Jakmèl la ankouraje Gouvènman an pou'l byen jere fèt fen ane yo, nan lide pou ede popilasyon an fè fas ak sitiyasyon difisil peyi a twouve'l.

No comments :

Post a Comment

Infolinks In Text Ads